Category: svt nyheter stockholm

Skogar

skogar

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har haft i uppdrag att utvärdera den nationella strategin för formellt skydd av skog från En reviderad version har beslutats av myndighetscheferna och ska vägleda arbetet med formellt skydd från och med Strategins huvudsyfte är att bidra till att de resurser. Två tredjedelar av Sveriges yta är täckt av skog. Det är en förnybar resurs som kan bidra både till ett mer hållbart och kretsloppsanpassat Sverige och en klimatsmartare värld. Men det förutsätter att skogen brukas på ett hållbart och klokt sätt. På de här sidorna har vi samlat fakta om den svenska skogen och om hur skogen. Även skogar med hög bonitet, ovanliga skogstyper i ett internationellt eller nationellt perspektiv (sandbarrskogar, hassellundar och klintkanter) samt skogstyper knutna till sammansatta ekosystem prioriteras. Kalkbarrskog. Foto: Magnus Martinsson. Kalkbarrskog med tall och gran. Naturvärdena i de här miljöerna är bundna.

Skogar - just detta

Döda träd som står eller ligger, även halvdöda träd. Kalkskogar med gamla träd och mycket död ved har mycket höga naturvärden. Tillsammans med oceanerna har de stort inflytande på klimatet på jorden. Hällmarker är torrare och här växer det mest tall. Skogar som växer intill rinnande eller stilla vatten är mer eller mindre konstant fuktiga. I lunden hittar du ett varierat trädskikt med många olika trädslag, ofta ädellövträd, men ibland är skogarna helt dominerade av al eller stora hasselbuketter. skogar

0 comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

1 2